Keçiborlu

ISPARTA
Hacı Emin Sarnıcı
Hacı Emin Sarnıcı

Sarnıç doğu-batı yönünde uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Girişi doğu yönden dikdörtgen formlu yuvarlak kemerli bir kapıyla sağlanmıştır. Batı yönünde kare formlu bir havalandırma penceresi vardır. Sarnıç içerisinde bir merdiven bulunmaktadır. Sarnıcın içerisi iki atkı kemeri üzerine binen beşik tonoz örtüyle örtülüdür....

Hacı Hüseyin Sarnıcı
Hacı Hüseyin Sarnıcı

Doğu-batı yönünde uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Düz çatının ortasında sekizgen formlu yüksek bir kasnak, bunun üzerinde sivri bir kubbe görülmektedir. Kubbenin tepesinde karşılıklı simetrik dört hava deliği bırakılmıştır. Sarnıca giriş güneybatı köşesinden yuvarlak kemerli bir kapıyla sağlanmıştır. Sarnıç içeride h...

Hasan Hüseyin Sarnıcı
Hasan Hüseyin Sarnıcı

Kuzey-güney yönünde uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Girişi güney yönden açılan kemerli bir kapıyla sağlanmıştır. Kapı cephe aksında olmayıp sol köşede yer almaktadır. Kapının olduğu güney ve kuzey cephelerde küçük ölçülerde kare formlu birer havalandırma penceresi vardır. Sarnıç içerisinde aşağıya inen taş bir merdiv...

İncesu Köyü Cami
İncesu Köyü Cami

Cami yaklaşık kare planlıdır. Caminin kuzeybatı köşesinde tek şerefeli ve silindirik gövdeli minaresi vardır. Caminin içerisinde kuzey duvarına bitişik olarak yapılmış üst katında kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Cami iki sıra halindeki üçer sütunla üç sahna ayrılmıştır. Sütunlar ahşap tavanı taşımaktadırlar. Tavan geom...

Sinan Bey Cami
Sinan Bey Cami

Batı yönünde büyük bir bahçesi olan cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Ana giriş kapısına karşılıklı iki merdivenle çıkılmaktadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde kare kaideli, tek şerefeli ve silindirik gövdeli minaresi vardır. Minarenin üzerinde iki satırlık bir kitabesi mevcuttur. Mihrap kavsarası yarım küre biçimi...

Koca Çeşme
Koca Çeşme

Çeşme yaklaşık kare planlıdır. Çeşmenin yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi bulunmaktadır. Tek cepheli çeşmenin ön yüzü kemer üzengisinden itibaren dış bükey profilli ve silmelidir. Zemin seviyesi, çeşme aynası ve yalağında Antik Dönem’e ait yapı taşlarının devşirme malzeme olarak kullanıldığı görülmektedir. Yapının ...

Keçiborlu Devlet Demir Yolları İstasyonu
Keçiborlu Devlet Demir Yolları İstasyonu

1910 yılında İngilizler tarafından İzmir-Aydın güzergâhı kapsamında yapılmıştır. Yolcu bekleme salonu ve bilet gişelerinin bulunduğu tek katlı hizmet binasının önü ahşap sundurmalıdır. İngilizlerin yaptığı batı mimarisi tarzındaki Devlet Demir Yolları istasyon yapıları tip proje olarak tüm ülke çapında inşa edilmişlerd...