Yeni Hamam (Dalboyunoğlu)

Merkez
ISPARTA
Yeni Hamam (Dalboyunoğlu)
Hamamın soyunmalık bölümün çatısı ahşaptır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzeri yüksek kasnaklı ve kubbelidir. Aydınlatma kubbelerdeki fil gözleri ile sağlanmaktadır. Güneyinde kadınlar hamamı ile bitişiktir. Plan ve üst örtü olarak kadınlar hamamı ile benzerdir ve külhanları müşterektir.. Soyunmalığın ortasında bir havuz ve fıskiye bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün ortasının üstü mermer kaplıdır. Göbek taşının ortasında Mühr-ü Süleyman denilen altı köşeli yıldız süslemesi olan bir taş yer alır. Sıcaklık dört eyvan biçiminde düzenlenmiş olup arada kalan kısımlarda halvetleri vardır. Sav Köy’lü Dalboyunoğlu Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı söylenen hamamın adı Miladi 1693 yılında düzenlenen vakfiyede geçmektedir. Isparta’daki hamamların içerisinde en büyüğü olması ve vakfiyesi olması açısından önem taşımaktadır.
Harita Görünümü