Yalvaç

ISPARTA
Pisidia Antiokheia
Pisidia Antiokheia

Antiokheia Seleukoslar Dönemi’nde stratejik konumundan ötürü I. Antiokhos Soter veya II. Antiokhos Theos tarafından koloni olarak yeniden isimlendirilmiş ve kentte Magnesia ad Meandrum’dan kolonistler getirilmiştir. Antiokheia, Seleukos Hanedanlığının Romalılarla yapmış olduğu Apameia Antlaşmasıyla özerk bir statüye k...

Limenia Adası
Limenia Adası

Küçük bir adacık üzerindeki yerleşim içerisinde Tanrıça Artemis’e adanmış bir tapınağın kalıntıları ile çevresini saran Bizans Dönemi surları bulunmaktadır. Ayrıca adanın ortasında höyük benzeri bir yükseltinin olduğu görülmektedir. Surların sadece bir bölümü ayaktadır. Günümüze ulaşan kalıntılardan Antik Dönem’de kuts...

Kemer Köprü
Kemer Köprü

Hüyüklü Kasabası içinden geçen çay üzerinde yapılmıştır. Yanlarda yuvarlak kemerli küçük, ortada sivri kemerli büyük olmak üzere toplam üç gözü bulunmaktadır. Köprü ayaklarına üçgen formlu sel yaranlar yapılmıştır. Köprünün doğusunda büyük gözün güneyinde mermer üzerine yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. Kitabesinin özg...

Devlethan Cami
Devlethan Cami

Cami yaklaşık kare planlıdır. Yapının dış cephesinde, özellikle doğu yönünde Antik Dönem yapı taşları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Kuzeydoğu köşesinde silindirik gövdeli minaresinin şerefe altı tuğla hareketleriyle süslüdür. Kuzey, doğu ve batı yönlerden olmak üzere üç giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş k...

Saray Mahallesi Camisi
Saray Mahallesi Camisi

Caminin kuzeyi ve doğusu avludur. Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin çift ahşap kanatlı ana girişi kuzey yönde ve yapının orta aksındadır. Kapının üzeri yuvarlak kemerlidir. Kuzeybatı köşesindeki minaresi burmalı desenli silindirik formludur. Minare plan olarak caminin içerisinden yükselmektedir. Şerefesi bulunmay...

Leblebiciler Mahallesi Camisi
Leblebiciler Mahallesi Camisi

Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin ahşap çift kanatlı giriş kapısı kuzey yöndendir. Kapı üzerinde sağ ve sol kanatta altlı üstlü ikişer pafta içerisinde Arap Harfleriyle yazılar bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda kare kaideli sekizgen pabuca oturan silindirik gövdeli ve tek şerefeli bir minaresi vardır. Sekizgen pabucu...

Merkez Yeni Cami
Merkez Yeni Cami

Yaklaşık kare planlı olan caminin tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşededir. Caminin ana girişi kuzey yöndeki giriş kapısındandır. Ana giriş kapısının söve ve lentoları mermerdendir. Harime girişte üstte kadınlar mahfeli vardır. Ortadaki kubbeyi ahşap üç sütun desteklemektedir. Kubbenin ortasında alçı kabartma bitkisel...

Abacılar Mahallesi Cami
Abacılar Mahallesi Cami

Caminin planı kareye yakındır. Giriş kapısı batı yöndedir. Batı yönü hariç üç yönü avluludur. Caminin ahşap çift kanatlı ana girişi yapının orta aksında değildir. Giriş kapısının önünde beş ahşap sütunla taşınan üzeri kiremit örtülü ahşap bir sundurma vardır. Minaresi silindirik gövdeli, tek şerefelidir ve kare kaideli...

Yalvaç Arkeoloji Müzesi
Yalvaç Arkeoloji Müzesi

2018 itibariyle eser sayısı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısı bakımından bölgenin en büyük müzesi olma özelliğine sahiptir. Müzedeki eserler, Prehistorya Salonu, Klasik Eserler Salonu, Etnografya Salonu ve St. Paul Salonu olmak üzere dört adet sergi salonu bulunmaktadır. Prehistorya Salonunda, Yalvaç’ın Tokmacık Beldesi...

Kaş Kavaklı Cami
Kaş Kavaklı Cami

Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin minaresi silindirik gövdelidir. Üst örtüsü fazla derin olmayan kubbedir. Bunun dışındaki su¨slemeler stilize bitkisel motiflerdir. Cami içerisinde pencerelerin etrafına zencerek motifleri yapılmıştır. Mihrabı yuvarlak kemerli yarım kubbe biçiminde kavsaralıdır. Mihrap ve üst örtü...

Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı
Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı

Hamam; soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında diğer hamamlarda yer alan külhan ve odunluk bölümleri yapının sonunda yer almaktadır. Soyunmalık bölümünün iki ayrı sokak üzerinde birer dikdörtgen formlu kapısı bulunmaktadır. Bu bölüm kare planlı ve iki katlıdır. Ilıklık ve sıcaklık b...