Kaş Kavaklı Cami

Yalvaç
ISPARTA
Kaş Kavaklı Cami
Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin minaresi silindirik gövdelidir. Üst örtüsü fazla derin olmayan kubbedir. Bunun dışındaki su¨slemeler stilize bitkisel motiflerdir. Cami içerisinde pencerelerin etrafına zencerek motifleri yapılmıştır. Mihrabı yuvarlak kemerli yarım kubbe biçiminde kavsaralıdır. Mihrap ve üst örtünün beton malzeme ile yapıldıkları anlaşılmaktadır. Caminin kitabesi kazıma stilindedir ve u¨ç satırlık kitabede tarih yazılıdır. Kitabe üstten bir çizgiyle bölünerek yukarıya ağaç resmi betimlenmiştir. Burada “Sahib’u¨l-Hayrat El Hacı oğlu Mehmet Tarih-i Cami Hicri 1185 / Miladi 1771” yazılıdır. Minarenin kitabesi mermer üzerine kabartma olarak yazılmıştır. Kitabenin yazılı olduğu mermer Antik Dönem’e ait yapı taşıdır ve devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Dört satır halindeki kitabede “Maşallah-Sahibu¨’l Hayrat ve’l-Hasenat Mustafa Ali Zade Mehmet Ağa Ruhu için Fatiha sene 1190” (yaklaşık Miladi 1776)” okunmaktadır.
Harita Görünümü