Merkez

ISPARTA
Kapıkaya Antik Yerleşimi
Kapıkaya Antik Yerleşimi

Pamphylia ovasına hâkim bir alanda bulunan kent, hemen karşısındaki Sandalion Kalesi ile birlikte, güneyden gelip Pisidia’nın içlerine ilerleyen yol ağının güvenlik ve kontrolünü sağlamak amacıyla, yükseltisi 1700 m’ye kadar ulaşan doğu-batı uzantılı bir dağ silsilesinin güney yamacına kurulmuştur. Kentte agora, bouleu...

Hagia Baniya (Aya Payana) Kilisesi
Hagia Baniya (Aya Payana) Kilisesi

Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Kilisenin kuzey, güney ve batı yönlerinde üç girişi bulunmaktadır. Batıda yer alan ana girişin üzerinde üçgen alınlığın hemen altındaki dikdörtgen boşlukta yapının adı ve yapım tarihinin bulunduğu kitabesi yer almaktadır. Yapı Bazilikal planlı ve doğu yönünde te...

Hagia Yorgi (Ishotya) Kilisesi
Hagia Yorgi (Ishotya) Kilisesi

Halk arasında “Çanlı Kilise” adıyla bilinen yapı doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Kilisenin girişleri kuzey, güney ve batı yönlerdedir. Yapının apsisi doğuda yer almaktadır. Kilisenin mozaik kaplamalı bir beması ve batı cephesinde bir narteksi vardır. Narteksin hemen önünde baldaken kurgulu, iki ...

Küçükgökçeli Kırık Minare Cami
Küçükgökçeli Kırık Minare Cami

Yapı kareye yakında dikdörtgen planlıdır. Caminin dış cephesi ve iç yapısı oldukça sade ve süslemesizdir. Üstü ahşap, dört yana eğimli kırma çatılıdır ve çatının Marsilya tipi kiremitler ile kaplandığı görülmektedir. Minaresi kırmızı renkte tuğladan yapılmış silindirik formdadır. Caminin 1402 yılındaki Timur istilası s...

Kutlubey (Ulu) Cami ve Çeşme
Kutlubey (Ulu) Cami ve Çeşme

Merkezi kubbeye sahip olan caminin merkezi kubbesinin güney ve kuzeyinde birer küçük beyzi kubbe yer alır. Minare şerefesinin altında mukarnas süslemeli alan vardır. Mihrabı sivri kemerli kavsaralıdır. Caminin içerisinde kalem işçilikleri mevcuttur. İlk inşa evresi 1429 yılına aittir. 1914 depreminde yıkılan caminin ye...

Mimar Sinan (Firdevs Paşa) Cami
Mimar Sinan (Firdevs Paşa) Cami

Cami kare bir plana sahiptir. Kuzeybatı yönünde tek şerefeli tek minaresi bulunmaktadır. Şerefe altları mukarnas, şerefe korkuluğu ise kafes işçiliği tarzında süslemelere sahiptir. Ana mekân üzerinde bir büyük kubbesi bulunan caminin son cemaat mahallinde beş küçük kubbesi bulunur. Caminin üst pencereleri renkli cam iş...

Iplikçi (Hacı Abdi) Cami
Iplikçi (Hacı Abdi) Cami

Dikdörtgen planlı cami iki katlı olup alt katında bir kütüphane yer almaktadır. Kuzeybatı köşede tek şerefeli bir minaresi vardır. Mihrap mukarnas kavsaralı ve sütuncelidir. Üst sıradaki pencerelerinde vitray işçiliği görülmektedir. Minare şerefesinin altı mukarnas süslemelidir. Ispartalı Hacı Abdi Bey tarafından 1569 ...

Dalboyunoğlu Cami
Dalboyunoğlu Cami

Cami kuzey duvarının üst kısmı hımış tekniğinde yapılmıştır. Yapının silindirik formda tek minaresi bulunmaktadır ve şerefesinin altı kirpi saçaklıdır. Orta kısmı yüksek tutulmuş ve sekizgen biçimli geometrik tavan göbeği yerleştirilmiştir. Tavanın kenarlarında yazı frizleri ve köşelerde alçı süslemeler bulunmaktadır. ...

Kavaklı (Abdi Paşa-Peygamber) Cami
Kavaklı (Abdi Paşa-Peygamber) Cami

Kare planlı olarak inşa edilmiş olan caminin Kuzeybatı yönünde çift şerefeli tek minaresi bulunmaktadır. Caminin şerefe altları mukarnas süslemelidir. Minaresinde ve camide Kütahya çinilerinin kullanıldığı görülmektedir. Üçgen alınlık içerisinde Arapça kitabe ile bunun üzerinde kıvrımdallı madalyon bulunur. Son cemaat ...

Muhittin Mescidi
Muhittin Mescidi

Yapı dikdörtgen planlı ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş kapısının üzerindeki dört satırlık Arap harfleri ile yazılmış olan kitabesinde mescid olduğu yazmaktadır. Mermer üzerine kabartma olan kitabede “Ahaliden Sülübey”in onardığı belirtilmekte ancak onarım tarih bilinmemektedir. Ahşap çift kanatlı giriş kapıs...

Bedesten (Firdevs Bey Bedesteni)
Bedesten (Firdevs Bey Bedesteni)

Dikdörtgen planlı yapı kuzey-güney yönünde konumlandırılmıştır. Çatısı daha önce kurşun kaplı olan yapının kurşunları sökülmüş ve iki yana kırma ahşap çatı formunda yeniden yapılarak üzeri oluklu kiremitle kaplanmıştır. Kuzey ve güney yönlerde olmak üzere yuvarlak kemerli iki kapısı bulunmaktadır. Bedestenin 1561 yılın...

Üzüm Pazarı Çarşısı
Üzüm Pazarı Çarşısı

Firdevs Bey Vakfiyesi'nde adı geçen dükkânlar iki kattan oluşmaktadırlar. Kare planlı olan dükkânların üst katları çatı örtüleri bakımından farklılık göstermektedir. Bazıları beşik tonoz, bazıları sivri tonoz ve bazıları kubbe ile örtülüdür. Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü, Osmanlı Dönemi'ne ait nadir mimari örneklerd...

Bey Hamamı
Bey Hamamı

Dikdörtgen planlı yapının soyunmalık bölümü ve bu bölümün çatısı ahşaptan inşa edilmiştir. Ilıklık bölümünde ortada yüksek kasnaklı bir kubbe bulunmaktadır. Sıcaklık kısmında sivri kemerli dört eyvan ve köşelerde dört yanda halvetler bulunmaktadır. Sıcaklık kısmı da ılıklık kısmında olduğu gibi ortada yüksek kasnaklı b...

Yeni Hamam (Dalboyunoğlu)
Yeni Hamam (Dalboyunoğlu)

Hamamın soyunmalık bölümün çatısı ahşaptır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzeri yüksek kasnaklı ve kubbelidir. Aydınlatma kubbelerdeki fil gözleri ile sağlanmaktadır. Güneyinde kadınlar hamamı ile bitişiktir. Plan ve üst örtü olarak kadınlar hamamı ile benzerdir ve külhanları müşterektir.. Soyunmalığın ortasında bir...

Yılankıran Çeşmesi
Yılankıran Çeşmesi

Çeşme yuvarlak kemerli nişli ve iki cephelidir. Cephesi silme ile çevrelenmiştir. Kuzey-güney yönünde uzanan çeşmenin kuzey kemer nişinin hemen altında bir havalandırma penceresi bulunmaktadır. Yekpare taştan oluşturulan ayna taşı süslemesizdir. Biri Farsça diğeri ise Arapça iki kitabesi olduğu bilinen çeşmenin kitabel...

Çelebiler Mahallesi Çeşmesi
Çelebiler Mahallesi Çeşmesi

Çeşme tek cephelidir ve kare formundadır. Ayna taşının hemen üzerinde dikdörtgen biçimli tas nişi bulunur. Ayna taşı süslemesizdir ve mermer blok taştan yapılmıştır. Çeşmenin en ilgi çekici yönü, tas nişinin üzerinde içe dönük akanthus yapraklarından oluşan, üzeri silindirik alçak kabartmalı sütun başlığının süsleme el...

Gazi Kemal Mahallesi Çeşmesi
Gazi Kemal Mahallesi Çeşmesi

Tek cepheli olan çeşme hafif sivri kemer nişlidir ve cephesi kare formludur. Cephesini dış bükey çift silme çevrelemektedir. Saçak altında zikzak motifli süsleme yer almaktadır. Lülenin hemen üzerinde dikdörtgen biçimli ve kaş kemerli bir tas nişi yer alır. Lüle taşının üzerinde, çeşmenin inşası sırasında devşirme malz...

Hazneli (Bıtırak) Çeşmesi
Hazneli (Bıtırak) Çeşmesi

Kare formlu çeşme yapısının yuvarlak kemer nişinin içinde iki mermer aynası bulunmaktadır. Bugün mezarlık duvarında yer alan çeşme tek cephelidir. Kemer sofitinde her bir taş üzerine kabartma olarak baklava motifi işlendiği görülmektedir. Alt ayna taşı alçak oyma tekniğinde yapılmış, yuvarlak kemerlidir ve köşelerde ış...

Eski Ticaret Yüksek Okulu
Eski Ticaret Yüksek Okulu

İki katlı yapı dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Giriş bölümünde dört taş sütunla desteklenen üstte kırma çatılı balkonlu cihannüması (kule biçimli cam oda) bulunmaktadır. Bu cihannüma aynı biçimde arka cephede de tekrar edilmektedir. Mutasarrıf Hüsnü Bey zamanında 1900 yılında İdadi olarak inşa edilmiştir. 191...

Gazi İlkokulu
Gazi İlkokulu

Kareye yakın planlı yapı iki katlıdır. Yapının ana cephesi ve ana giriş kapısı kuzey yöndedir. Giriş kapısı yapının orta aksında simetrik durumdadır. Zemin katı ile üst kat dışa taşma yapan taş bir silme ile birbirinden ayrılmaktadır. Giriş kapısının üzerinde sağda “Maşallah” solda “Barekallah” yazısı taşların üzerin...

Cumhuriyet İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu

Doğu-batı yönünde konumlandırılmış olan yapı dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Dikdörtgen planın her iki uzun kenarında cumba formunda yapının dışına doğru taşan bölümleri görülür. Giriş, yapının orta aksında simetrik durumdadır. Alt kattaki kapı ve pencerelerin sövelerinde geçme taş görüntüsü veren münavebeli taş çık...

Garnizon Binası
Garnizon Binası

İki katlı yapının her iki katı da düzgün kesme taşlarla yapılmıştır. Yapının girişi, iki sütunun üstteki geniş bir balkonu desteklediği alandan yapılmaktadır. Yapının üst katı ve zemin katı benzer bir plan şeması göstermektedir. Üst katta yarım daireye yakın çıkması bulunan bir balkonu yer almaktadır. Balkonun taş kork...

Devlet Demir Yolları Gar Binası
Devlet Demir Yolları Gar Binası

Devlet Demir Yolları Gar’ının ana binası iki katlıdır ve 1916 yılında İngilizler tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Devlet Demir Yolları istasyonu ambar, lojman, su deposu, tuvalet ve kantar yapılarını kapsayan bir yapı kompleksi olarak inşa edilmiştir. Duvarları kaba yonu düzeltilmiş taşlarla yığma şeklinde inşa ...

Valilik Binası
Valilik Binası

Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait olan yapı dikdörtgen planlı olup doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Yapı bodrum katı hariç üç katlıdır. Kuzey cephesinin tam ortasından sekiz basamaklı merdivenle çıkılan ana giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısının aksında diğer yönde daha küçük ölçülerde tali bir giriş kapısı ...

Atatürk Heykeli
Atatürk Heykeli

Isparta Belediyesi önündeki Atatürk heykeli, özellikle büst ve anıt heykellerinde Atatürk’e en çok benzeyen betimlemeleri oluşturmasıyla tanınan ve Türk heykel sanatına önemli katkılar sağlamış olan Cumhuriyet Döneminin ilk heykeltıraşlarından Kenan Yontunç (1904-1995) tarafından yapılmıştır. Atatürk anıtının açılışı M...

Isparta Müzesi
Isparta Müzesi

Isparta’da ilk müzecilik çalışmaları 1933 yılında halkevinin açılmasıyla başlamıştır. 1971 yılında Isparta’nın ilk müze binasının inşaasına başlanmıştır. Müze binasının inşaatı 1984 yılında tamamlanmış ve müze 6 Mart 1985 yılında ziyarete açılmıştır. 2018 yılında müze binasında yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Müze...