Gelendost

ISPARTA
Avşar Köprüsü
Avşar Köprüsü

İki sivri kemer üzerine oturan köprünün sırtı da kemer bölümlerindeki gibi sivridir. Yapının inşasında süslemesiz devşirme yapı taşlarının kullanıldığı görülmektedir. Ertokuş Kervansarayı istikametinden gelerek Afşar Köyü yönüne giden kervan yolunun geçtiği güzergâhta yer alan köprü, önemli bir konumda bulunmaktadır. H...

Abdülgaffar Cami
Abdülgaffar Cami

Silindirik gövdeli minaresi kuzeybatı yöndedir ve kare platform üzerinde yükselir. Minaresinin tek şerefesi vardır ve bunun alt kısmı mukarnas süslemelidir. Cami içerisinde ortadaki merkezi küçük kubbeyi baldaken biçimindeki dört sütun taşımaktadır. Kalemişi süslemeler bayrak üzerine yazılmış kelime-i tevhid, kayık biç...

Avşar Cami
Avşar Cami

Yapının planı kareye yakındır. Tek şerefeli minaresi silindirik gövdelidir ve şerefe altında mukarnas süslemeler bulunur. Harim kısmı on iki ahşap sütunla dört sahna ayrılmıştır. Devşirme taş kaidelere oturan sütunlar ahşap kirişleri taşımaktadır ve bazıları ahşap başlıklıdır. Yuvarlak kavsaralı mihrabı ile minberi ori...

Gelendost Ertokuş Kervansarayı
Gelendost Ertokuş Kervansarayı

Yapı güney-kuzey doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı, açık ve kapalı bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşan, klasik karma tip kervansaraylardandır. Kapalı bölüme girişin sağlandığı taç kapı dışarıya taşkın ve hafif sivri kemerli olup, kemer alınlığında dört satırlık bir kitabe vardır. Kitabede kabartma olarak Arapça ...