Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı

Yalvaç
ISPARTA
Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı
Hamam; soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında diğer hamamlarda yer alan külhan ve odunluk bölümleri yapının sonunda yer almaktadır. Soyunmalık bölümünün iki ayrı sokak üzerinde birer dikdörtgen formlu kapısı bulunmaktadır. Bu bölüm kare planlı ve iki katlıdır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin cephe duvarlarında Antik Dönem yapı taşları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzeri kubbe ile örtülüdür. Aydınlatma kubbe üzerindeki fil gözlerinden sağlanmaktadır. Yapının Geç Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir.
Harita Görünümü