Eğirdir

ISPARTA
Prostanna, Akroterion, Eğirdir
Prostanna, Akroterion, Eğirdir

Isparta’dan Eğirdir’e gelirken gözümüze ilk çarpan Eğirdir Sivrisi’dir (Akroterion). Antik Dönem'de “Mons Viarus” adıyla bilinen bu dağ aynı zamanda Zeus’un tapınım gördüğü bir kült yeridir. III. Gordianus Dönemi sikkesinde görülen Mons Viarus ve bir ağaç tasviri de muhtemelen bir ağaç kültüne, dolayısıyla dağ yakınlar...

Yukarı Gökdere Asarı
Yukarı Gökdere Asarı

Prostanna Antik Kenti ve Kapıkaya’daki antik yerleşimin arasında kalan alan, günümüz Yukarı Gökdere Köyü’nün batısında bir tepe üzerine kurulmuştur. Yerleşimin burada kurulmasındaki asıl amaç buradaki antik yolun güvenliğini sağlamak olmalıdır. Bu sebeple kentin askeri nitelikli bir yerleşim olduğu düşünülmektedir. Tep...

Mallos Antik Kenti
Mallos Antik Kenti

Günümüzde “Kale” olarak adlandırılan kent Göynücek Yaylası’nın batı ucunda orta yükseklikteki, kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur. Hellenistik Dönem’de kurulan kent MS 12. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Orta büyüklükte bir kent olan Mallos’un akropolisinde, düzenli bir savunma ve su sistemi, üç adet kilise, a...

Eğirdir Kalesi
Eğirdir Kalesi

Günümüzdeki kalenin büyük bölümünün Bizans Dönemi’nde yapıldığı kale duvarlarının malzeme ve tekniğine bakarak söylemek mümkündür. Kale önceden Eğirdir Gölü kenarında iken, sonradan göl kenarının doldurulması nedeniyle kıyıdan içeride kalmıştır. Hükümet meydanına bakan bazı burçları halen ayaktadır. Kale iç ve dış olma...

Hagia Georgios Kilisesi
Hagia Georgios Kilisesi

Doğu-batı yönünde uzanan kilise dikdörtgen planlıdır. Giriş cephesinde kare formlu bir taş üzerinde Malta haçı ve bazı harfler bulunmaktadır. Kilisenin apsisi doğudadır ve güneyinde narteksi vardır. Yarım daire formlu apsisi dışarıya biraz taşkınlık yapmaktadır. Narteks kısmının üst örtüsü ayaktadır. Ayrıca 19. yüzyıld...

Hagia Stefanos (Yeşilada) Kilisesi
Hagia Stefanos (Yeşilada) Kilisesi

Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı kilisenin içerisi sütunlarla üç nefe ayrılmıştır. Doğu yöndeki apsisi beşgendir ve yuvarlak bir penceresi vardır. Batı ve güney yönlerde de birer giriş kapısı vardır. İçeride duvarlarda alçı kabartma işçilikler ve sıva üzerine betimlenmiş dini sahneler yer almaktadır. Süslemel...

Osmanlı Dönemi Köprüleri
Osmanlı Dönemi Köprüleri

Kentte iki Osmanlı Köprüsü bulunmaktadır. Her iki köprü de Barla Çayı üzerinde yapılmıştır ve tek gözlülerdir. Köprüler oldukça sade olup herhangi bir süsleme unsurları bulunmamaktadır. Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen köprüler sağlam durumda günümüze kadar gelebilmiştir ve halen kullanılmaktadır....

Eğirdir Keyhüsrev Kervansarayı
Eğirdir Keyhüsrev Kervansarayı

Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Açık ve kapalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Selçuklu Sultanları tarafından yaptırılan dokuz kervansaraydan birisi olan yapı Anadolu’daki en büyük Selçuklu Dönemi kervansaraylarındandır. Kitabesinden, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan üç kerva...

Barla Çaşnigir Paşa Cami
Barla Çaşnigir Paşa Cami

Cami dikdörtgen plana sahiptir. Tek şerefeli minaresi silindirik formludur ve sırlı ve sırsız yeşil-kırmızı tuğla hareketleri ile yer yer zikzak biçiminde süslüdür. Eğimli bir arazide inşa edilen caminin güney cephesi çift katlı görünümdedir. Caminin içerisinde ortada dört sütun ile kare bir birim oluşturulmuştur. İçer...

Esma Sultan Hamamı
Esma Sultan Hamamı

Esma Sultan Hamamı Eğirdir İlçe Merkezindedir. Doğu-batı yönünde uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Kadınlar ve erkekler için ayrı girişleri bulunan çifte hamam biçiminde düzenlenmiştir. Girişte yer alan soyunmalık bölümü tonozlu, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzeri ise kubbelidir. Kubbelerde yedişer adet fil gözü ta...

Ahırcı Çeşmesi
Ahırcı Çeşmesi

Tek cephelidir ve derin sivri bir kemer içerisinde bir tas nişi, bunun altında sivri dilimli, alçak oyma kemerli, mermer ayna taşı vardır. Zeminde ve yalakta üç “fascia”lı yapı blokları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Çeşmenin solunda benzer biçimde sivri kemerli daha küçük boyutlarda bir çeşme daha vardır. Çeş...

Akmescit Çeşmesi
Akmescit Çeşmesi

Sivri kemerli tek cephesinde yan yana üç çeşme bulunur. Yanlardaki sivri kemerler daha yüksek, ortadaki ise bunlara göre alçak ve küçük ölçülerdedir. Çeşmedeki kemerler kabartma sütunçeler üzerine oturtulmuştur. Ortadaki çeşme dikdörtgen kabartma silme içerisine alınmıştır. Yine ortadaki sivri kemerli gözün içerisinde ...

Baş Mahalle Çeşmesi
Baş Mahalle Çeşmesi

Güney ve doğu yönlerde olmak üzere çift cepheli ve sivri kemerlidir. Güney yöndeki kemer içerisinde derin bir tas nişi vardır. Bunun altında beyaz mermerden yapılmış ayna taşının üzerinde alçak kabartma olarak dilimli kemer işlenmiştir. Doğu yöndeki cephede ise sivri kemerin içerisinde sütun gövdesinin yatay olarak yer...

Pazar Mahalle Çeşmesi
Pazar Mahalle Çeşmesi

Çeşme tek cephelidir ve kabartma bir sivri kemeri, dört ayna taşı ve bunların üzerinde birer derin tas nişi vardır. Çeşmenin alt kısmında Antik Dönem yapı taşları devşirme malzeme kullanılmıştır. Kemer ise üzengi noktalarında sonlandırılmıştır. Yapının inşa tekniği göz önüne alındığında Geç Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu...

Eğirdir Merkez Ağa Cami
Eğirdir Merkez Ağa Cami

Cami dikdörtgen planlıdır. Son cemaat mahalli üç ahşap direk tarafından taşınmaktadır. Giriş kapısının sağından yukarıdaki kadınlar mahfeline geçilmektedir. Giriş kapısının üzerindeki kitabesi eksik olup Arap rakamlarıyla Hicri 1124 / Miladi 1712 tarihi okunabilmektedir. Caminin minaresindeki kitabede ise “Sahibü’l-h...

Yeşilada Hamamı
Yeşilada Hamamı

Soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümleri günümüze kadar gelebilmiştir. Ilıklık ve sıcaklı bölümlerinin üst örtüsü kubbelidir. Sıcaklık bölümü ise üç halvetlidir. Halvetler içerisinde kurnalar yer almaktadır. Ilıklık ve sıcaklık bölümünün aydınlatılması kubbelerdeki fil gözleriyle sağlanmaktadır. Kubbeye geçiş ...

Dündar Bey Medresesi
Dündar Bey Medresesi

Dikdörtgen plana sahip yapı kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Açık avlulu medreseler grubuna girmektedir. Girişin karşısında tek eyvanı bulunmaktadır. Taç kapısı ve giriş cephesindeki taşlar Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı’ndan sökülerek buraya getirilmiştir. Ortadaki avlu sağlı sollu üçer sütunun taşıdığ...

Roma Dönemi Köprüsü
Roma Dönemi Köprüsü

Eğirdir İlçesi’ndeki Barla çayı üzerinde yer alan köprü, konumu ile Roma İmparatorluk Dönemi’ne aittir ve dönem için önemli bir geçiş güzergâhında yer almaktadır. Sivri kemerli ve tek gözlü olan köprünün üzeri düzgün kesilmiş döşeme taşları ile kaplanmıştır. ...

Eğirdir Devlet Demir Yolları İstasyonu
Eğirdir Devlet Demir Yolları İstasyonu

1907 yılında İngilizler tarafından İzmir-Aydın güzergâhı kapsamında yapılmıştır. İstasyon Eğirdir Gölü’ne bakmaktadır. Devlet Demir Yolları istasyonu ana hizmet binası, ambar, lojman, su deposu, tuvalet ve bakım atölyesi gibi yapılarını kapsayan kompleks biçiminde inşa edilmiştir. Ana hizmet binası dikdörtgen planlıdır...

Çaşnigir Hamamı
Çaşnigir Hamamı

Hamamın soyunmalık bölümünün duvarları hımış mimari ile yapılmıştır ve yamuk planlıdır. Traşlık ve tuvalet bölümlerinin sonradan eklendiği düşünülmektedir. Ön cephede ve kurnalarda devşirme antik taşlar kullanılmıştır. Soyunmalık kısmında bulunan kabartma bitkisel motifli fıskiyesi sonradan kaybolmuştur. Yapının plan, ...